കേരളപ്പിറവി ദിനാഘോഷം 2021

കേരളപ്പിറവി ദിനാഘോഷം 2021 പ്രശസ്ത കവിയും ട്രാൻസ്‌ജെന്റർ ആക്റ്റിവിസ്റ്റുമായ ശ്രീ വിജയരാജമല്ലിക ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു

Drawings : കേരളപ്പിറവി ദിനാഘോഷത്തോടനുബന്ധിച്ച് കേരളനവോത്ഥാനം പോസ്റ്റർ പ്രദർശനത്തിൽ വിദ്യാർഥികൾ ഒരുക്കിയ രചനകൾ

Published On: November 1, 2021Categories: College News

Share This Story, Choose Your Platform!