Succession List of Principals

1 Sri Antony Joseph 1975 – 78
2 Sri T.K. Balakrishnan 1978 – 81
3 Smt. L.S. Karuna Bai 1981 – 82
4 Sri Madhusudhana Perumal Pillai 1983 – 84
5 Sri D. Bhaskaran Nair 1984 – 86
6 Smt. T.K. Saraladevi 1986
7 Sri T.M. Rajagopal 1986 – 87
8 Sri K. Somanathan 1987 – 88
9 Sri A.P. Ibrahimkutty 1988 – 89
10 Sri M. Ramasarma 1989 – 90
11 Sri K.N. Bharathan 1990 – 91
12 Smt. N.K. Gracy 1992 – 93
13 Sri K.P. Stalin 1993 – 94
14 Sri M. Thomas Mathew 1994 – 95
15 Dr. K. Bharathy 1995 – 96
16 Sri C.A. Hydrose 1997 – 99
17 Smt. K. Jayantha 1999 – 2000
18 Sri P.K. Ravindran 2000 – 01
19 Smt. P. Saralabhai 2001 – 02
20 Smt. R. Sreekumari Amma 2002 – 03
21 Smt. C.V. Brinda 2003 – 04
22 Dr. P.K. Madhavan 2004 – 05
23 Smt. K. Prabhavathy 2005 – 06
24 Dr. G. Ambika 2006
25 Sri S. Krishna Moorthy 2006 – 07
26 Smt. N. Vimalakumari 2008 – 09
27 Dr. Ladha Bharathan 2009 – 10
28 Smt. Vanajakshi K.M. 2010 – 12
29 Smt. Aisha Beevi P.K. 2012 – 13
30 Dr. G. Visakhavarma 2013
31 Dr. Sreevalsa V.G. 2013 – 15
32 Dr. Harikumar Nair M. L 2015
33 Sri. S. Fyzee 2015 – 16
34 Dr. Suma K. K. 2016 – 17
35 Dr. Jayakumar N. 2017
36 Dr. V. Manikantan Nair 2017 – 19
37 Dr. Aravind Krishnan K. 2019 – 20
38 Dr. Jojomon N. A. 2020 – 23
39 Sri. Albert Antony T. 2023
40 Dr. Shaju K. S. 2023 onwards